Agnieszka Szplit

Profesorka UJK, doktorka habilitowana pedagogiki i magistra filologii angielskiej, nauczycielka dyplomowana. Metodyczka z dużym doświadczeniem nauczycielskim i trenerskim, od lat specjalizująca się w nauczaniu języka angielskiego w klasach 1-3 i przedszkolu. 

Autorka programu wychowawczego Dwujęzyczny Przedszkolak, współautorka materiałów dydaktycznych do tego programu oraz autorka programu i materiałów dydaktycznych do nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Metodyczka poświęcona swojej pracy i traktująca ją jako hobby. Prywatnie – matka dwojga dzieci, które są jej inspiracją i miłością, a często i współautorami pomysłów dydaktycznych.

  • Inspektor szkół językowych europejskiego Stowarzyszenia EAQUALS.
  • Dyrektor metodyczny szkoły językowej oraz Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Edukacja Wczesnoszkolna”.
  • Ekspert: recenzuje książki do nauczania języka angielskiego, opracowuje też swoje autorskie programy, prowadzi szkolenia  i warsztaty dla nauczycieli języków obcych i e-konferencje.
  • Autor wielu publikacji naukowych i dydaktycznych z obszaru edukacji językowej i innowacji edukacyjnych.

  • Współautorka skryptu metodycznego pt. „Pakiet scenariuszy wzajemnego nauczania” (2012), autorka książki „Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego” (2017) oraz praktycznej publikacji dla nauczycieli „Efektywnie i atrakcyjnie, czyli o przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego” (2016). 

Nagrodzona Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania.

Nagrodzona certyfikatem „Kreator Innowacji” wydanym przez Łódzkiego CDNiKP za działalność w zakresie edukacji językowej.

© Ogólnopolski Program DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK

+48 883 585 200

kontakt@dwujezycznyprzedszkolak.com.pl

ul. Włodarzewska 85, 02-393 Warszawa


Facebook


Youtube