O Programie

Ogólnopolski Program Wychowania Dwujęzycznego „Dwujęzyczny Przedszkolak” to akcja, której celem jest wprowadzenie dwujęzyczności do polskich przedszkoli. Inicjatywa realizowana jest poprzez zestaw działań, których wspólnym mianownikiem jest codzienny kontakt dziecka z językiem obcym. Opiera się on na pobudzaniu naturalnych umiejętności małego człowieka, dostarczając jakościowych, odpowiednio opracowanych bodźców.

Jest to uniwersalny program i rozwiązanie systemowe, do którego może dołączyć każde przedszkole, oddział przedszkolny czy żłobek, niezależnie od lokalizacji i liczby dzieci.

Czym jest ogólnopolski program wychowania dwujęzycznego

„Dwujęzyczny Przedszkolak”?

Ogólnopolski Program Wychowanie Dwujęzycznego „Dwujęzyczny Przedszkolak” to system budowania potencjału dwujęzycznego dzieci poprzez wprowadzanie języka angielskiego w trakcie codziennych sytuacji i zabaw w przedszkolu. To proces nabywania języka obcego zbliżony do naturalnej nauki mowy przez dziecko, poprzez realizowanie przedszkolnych aktywności w języku angielskim.

System dwujęzyczności został opracowany z myślą
o kształtowaniu człowieka w możliwie najmłodszym wieku. Zadaniem dwujęzyczności jest przeobrażenie nauki w niewidzialny i nieuświadomiony nawyk małego człowieka. Opracowane przez Akkademus programy to odpowiedź na zmiany i wyzwania przed jakimi stanął współczesny świat, system edukacji, a w tym wszystkim jego główni odbiorcy: dzieci, rodzice i nauczyciele. Dlatego proponowane przez Akkademus programy są elastyczne, intuicyjne i szeroko dostępne.

Najważniejsze wartości

SZEROKA DOSTĘPNOŚĆ

Można je wdrożyć w każdym przedszkolu, w każdej grupie wiekowej.

PEŁNA SWOBODA WYBORU ĆWICZEŃ

Programy mogą być wykorzystane zarówno przez doświadczonych nauczycieli, którzy skorzystają ze swobody wyboru i samodzielnie zaplanują realizacje programu jak i przez nauczycieli o mniejszym doświadczeniu, którzy potrzebują pomocy w planowaniu pracy.

RÓŻNORODNOŚĆ

Pełna swoboda w wyborze aktywności; piosenki, wierszyki, zabawy, ćwiczenia, rymowanki, zajęcia ruchowe, dostosowane do pór roku, kalendarza świąt.

INDYWIDUALIZACJA PRACY Z DZIEĆMI 

Programy są dostosowane do potrzeb dzieci szybko i wolniej uczących się. Poprzez dobór ćwiczeń nauczyciel dostosowuje tempo pracy do każdego dziecka lub każdej grupy wiekowej.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Programy wpisują się w założenia podstawy programowej MEN.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

ŁATWOŚĆ W ZASTOSOWANIU

Nauczyciele wdrażający program nie musza posiadać uprawnień, a nawet wiedzy w zakresie języka angielskiego. Koncepcja programu opiera się na wykorzystaniu materiałów dydaktycznych zgodnie z opisaną procedurą. W ten sposób nauczyciele stają się jedynie organizatorami procesu uczenia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZABAW I ĆWICZEŃ 

Daje poczucie bezpieczeństwa nauczycielom, którzy nie znają języka angielskiego; tłumaczenia nagranych tekstów, używanych słów, instrukcja, w jaki sposób wykonać zadanie.

INTUICYJNY DOSTĘP

Materiały dydaktyczne są dostępne na łatwej w obsłudze platformie edukacyjnej, do której dostęp zyskuje nauczyciel i rodzic.

REALIZACJA ON-LINE

Programy są łatwe do wykorzystania w systemie nauczania zdalnego, poprzez zestawy ćwiczeń do zastosowania w formie on-line.

Jakie korzyści daje dwujęzyczność?

Badania naukowe przeprowadzone na całym świecie dowodzą, że znajomość języków obcych daje ogromne możliwości rozwoju, otwiera okno na świat, ułatwia codzienne działania, ale też daje szansę na realizację najbardziej ambitnych celów i marzeń. Ponadto, według amerykańskich naukowców, dwujęzyczne dzieci: 

group-3-copy-2

posiadają lepiej rozwinięte myślenie dywergencyjne (twórcze), szczególne w zakresie płynności i giętkości,

group-3-copy-2

charakteryzują się analitycznym podejściem do języka oraz świadomością metajęzykową,

group-3-copy-2

szybciej uczą się czytać,

group-3-copy-2

lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów,

group-3-copy-2

osiągają wyższą skuteczność komunikacyjną,

group-3-copy-2

osiągają lepsze wyniki w nauce,

group-3-copy-2

nabywają naturalną zdolność do nauki wielu języków,

group-3-copy-2

w przyszłości stają się wielozadaniowe.

Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w rozwój kompetencji przyszłych pokoleń.
Doświadczenie pokazuje, że przewagę zyskują ci, którzy wiedzą szybciej, a nie więcej.

Współpraca z samorządami

Zależy nam, by przy pomocy innowacyjnych rozwiązań i dzięki zwiększaniu liczby lokalizacji stosujących system wychowania dwujęzycznego nauka języka angielskiego stała się dostępna, naturalna i powszechna.

Obecne istnieje wiele niewykorzystanych źródeł środków zewnętrznych, z których można sfinansować programy edukacyjne wspierające edukację dwujęzyczną tj. Programy krajowe, Regionalne Programy Operacyjne, Fundusze Szwajcarskie, Fundusze Norweskie, indywidualne programy realizowane przez fundacje.

Współpraca z samorządami

Jesteśmy gotowi podjąć współpracę z samorządami w zakresie poszukiwania odpowiednich źródeł finansowania oraz tworzenia dokumentacji aplikacyjnej, celem ułatwienia i przyśpieszenia procesu wdrażania rozwiązań językowych

STRATEGIA SPOŁECZNA 2021+

Ogólnopolski Program Wychowania Dwujęzycznego

"Dwujęzyczny Przedszkolak"

Informacje dla samorządów

© Ogólnopolski Program DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK

+48 883 585 200
+48 883 231 774

kontakt@dwujezycznyprzedszkolak.com.pl

ul. Włodarzewska 85, 02-393 Warszawa

Przewiń do góry