www.dwujezycznyprzedszkolak.com.pl

Dla Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego

Program może być wdrożony w każdym przedszkolu i w każdej grupie wiekowej. Nauczyciele nie muszą posiadać ani uprawnień do nauczania języka angielskiego ani nie muszą znać języka angielskiego.

Nauczyciele posługują się językiem polskim, ale „otaczją” dzieci językim angielskim. Dzięki strannie przygotowanemu opisowi ćwiczeń i gotowym materiałom  audio i video dzieci przebywają w świecie anglojęzycznym.  Przykładowo przy porannej gimnatyce, myciu rączek czy ząbków,przy poznawaniu kolejnych pór roku: jesieni, zimy, wiosny czy lata, obchodzeniu np. Dnia Mamy czy Dnia Marchewki. Program jest dostosowany do programu wychowawczego, rozkładu dnia  oraz czynności codziennych w przedszkolu. Program wykorzystuje innowacyjną platformę edukacyjną, stworzoną na potrzeby jego realizacji. Dostęp do niej jest możliwy z komputera, tabletu lub telefonu, co jest bardzo wygodne w sytuacji prowadzenia zajęć na palcu zabaw, na spacerze, czy w łazience przedszkolnej ( np. przy piosence do mycia rąk). Na platformie jest prawie 1000 aktywności pozwalających na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

INNOWACYJNA PLATFORMA EDUKACYJNA

Nowoczesny i intuicyjny program dla nauczycieli. Platforma do kontaktu nauczyciela z rodzicem

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ MEN

Program zgodny z najnowszymi wytycznymi MEN i standardami europejskimi

NAUCZANIE MULTISENSORYCZNE

Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności w sposób naturalny przez odkrywanie, badanie i doświadczenia świata

OTULANIE JĘZYKIEM OBCYM

Program jest „wtopiony” w życie przedszkolne, nie stanowi osobnej formy nauczania, dzięki temu stymuluje podświadome nabywanie języka obcego

Program „Dwujęzyczny Przedszkolak” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dzięki swoim bogatym materiałom dydaktycznym pozwala ją w łatwy sposób zrealizować. Nauczyciel wychowania przedszkolnego ma do dyspozycji różnorodne  formy pracy: bajki, prace plastyczne, eksperymenty, kolorowanki, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia na gimnastykę buzi i języka, piosenki, bajki animowane, wierszyki, zabawy: ruchowe, muzyczne, taneczne, kulinarne, przyrodnicze, eksperymenty oraz ekologiczne.

Realizacja programu jest potwierdzona certyfikatem udziału w programie „Dwujęzyczny Przedszkolak” (który może być np. włączony do wykazu osiągnięć do awansu zawodowego).

Zapewniamy stałe wsparcie metodyczne dla nauczycieli, organizujemy webinary i warsztaty wdrażające program wychowania dwujęzycznego w przedszkolu.

Komponenty

ZESTAW DLA DZIECKA (box)

 • Teczka na materiały i karty prac
 • Książeczka „Dwujęzycznego przedszkolaka”
 • Certyfikat udziału w programie
 • Medal
 • Platforma edukacyjna 

ZESTAW DLA NAUCZYCIELA (teacher's box)

 • Teczka na materiały
 • Duży zestaw karty obrazkowych
 • Dydaktyczna podłogowa mata 
 • Naklejki motywacyjne
 • Przewodnik metodyczny
 • Imienny certyfikat
 • Platforma edukacyjna 

ZESTAW DLA PLACÓWKI

 • Szkolenie metodyczne dla placówki wdrażające program wraz z certyfikatami
 • Warsztaty  praktyczne z korzystania z programu
 • Szkolenie z obsługi platformy „Jak korzystać z platformy?”
 • Elementy graficzne informujące o przystąpieniu placówki do programu tj. plakaty, banery na ogrodzenie, grafiki na www oraz fb
 • Bieżące wsparcie metodyczne oraz grupa dla nauczycieli na Facebook.

CO JEST W PROGRAMIE?

NAUCZYCIEL

 
 • Prawie 1000 zabaw sensorycznych, muzycznych i językowych
 • Warsztaty z doświadczeniami i eksperymentami
 • Gotowe scenariusze zabaw/ćwiczeń
 • Poranna gimnastyka
 • Pomysły na przedstawienia i teatrzyki
 • Przewodnik metodyczny
 • Przykładowy plan realizacji programu
 • Proste narzędzie do planowania realizacji programu
 • Karty pracy do druku
 • Narzędzie do szybkiego tworzenia raportów dla rodziców
 • Komunikator nauczyciel-rodzic
 • NOWOŚĆ! Moduł video z bajkami, gimnastyką i piosenkami.

RODZIC

 • Bajki, słuchowiska, piosenki, rymowanki
 • Raporty dla rodziców o zrealizowanym materiale
 • Warsztaty dla rodzica „Codzienna obecność języka angielskiego w przedszkolu mojego dziecka – czego mogę się spodziewać?”
 • Komunikator rodzic-nauczyciel

Zalety Programu dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolanego

1 Program wychowania dwujęzycznego może być wykorzystany zarówno przez doświadczonych nauczycieli, którzy skorzystają ze swobody wyboru i samodzielnie zaplanują realizacje programu), jak i przez nauczycieli o mniejszym doświadczeniu, którzy potrzebują pomocy w planowaniu pracy.

2 Jest tak intuicyjnie napisany, że może być wykorzystywany przez nauczycieli znających jedynie podstawy języka angielskiego albo nawet nie znających w ogóle języka angielskiego.

3 Zawiera bardzo szczegółowe instrukcje objaśniające, w jaki sposób zorganizować zabawę w języku angielskim, nie wymaga doświadczenia organizacyjnego od nauczycieli.

4 W pierwszym miesiącu nauczyciel biorący udział w programie wychowania dwujęzycznego otrzymuje pakiet wprowadzający, zawierający znacznie dokładniejsze wskazówki, w jaki sposób pracować zgodnie z programem.

5 Realizacja programu jest potwierdzona certyfikatem udziału w programie „Dwujęzyczny Przedszkolak” (który może być np. włączony do wykazu osiągnięć do awansu zawodowego).

6 Zapewniamy stałe wsparcie metodyczne dla nauczycieli, organizujemy webinary i warsztaty wdrażające program wychowania dwujęzycznego w przedszkolu.

1 Program wychowania dwujęzycznego jest niemal „wtopiony” w życie przedszkolne, nie stanowi osobnej formy nauczania.

2 Program nie wymaga od nauczyciela planowania dodatkowego czasu na język angielski w przedszkolu. Nauczyciel realizuje program przedszkolny i dodaje ćwiczenia, które pasują do jego planów na dany dzień i realizowanej tematyki.

3 Nauczyciel nie musi przygotowywać się do prowadzenia ćwiczeń i zabaw z dziećmi. Ma gotowe materiały do wykorzystania.

4 Bardzo szczegółowy opis ćwiczeń daje poczucie bezpieczeństwa nauczycielom, którzy nie znają języka angielskiego. Znajdują się w nim tłumaczenia nagranych tekstów i używanych słów, wyjaśnienia jak dzieci powinny wykonać zadanie i jakie są ich prawidłowe odpowiedzi.

5 Platforma edukacyjna towarzysząca programowi wychowania dwujęzycznego zapewnia dużą automatyzację zadań nauczyciela, np. zapisywanie harmonogramu realizacji programu, wysyłanie raportu do rodziców.

1 Program jest dostosowany do potrzeb dzieci szybko i wolniej uczących się. Poprzez dobór ćwiczeń nauczyciel może dostosować tempo pracy do każdego dziecka lub każdej grupy. Nauczyciel wie bowiem najlepiej, jakie tempo pracy będzie odpowiednie dla jego wychowanków.

2 Zawiera dodatkowe wskazówki, w jaki sposób adaptować ćwiczenie w razie problemów w jego wykonaniu przez dzieci.

3 Jest wzbogacony o zestaw ćwiczeń wspomagających, przygotowanych w celu zapewnienia dodatkowego treningu w szczególnie ważnych obszarach rozwoju dziecka, jak rozwój mowy, pamięci, uwagi, sprawności manualnej czy fizycznej. Zestaw przeznaczony jest głównie dla nauczycieli pracujących z dziećmi o wolniejszym tempie rozwoju tych umiejętności.

4 Tempo pracy jest dostosowane do potrzeb dzieci, które nie są zmuszane do nadążania za nagraniem, filmem lub bajką. Nauczyciel poprzez zatrzymywanie i powtarzanie nagrania może sam dostosować jego tempo do tempa pracy dzieci.

1 Nauczyciel ma do dyspozycji zestaw zabaw i ćwiczeń idealnie dopasowany do rozkładu dnia w przedszkolu i czynności codziennych (np. mycie zębów, siadanie do posiłku) oraz przedstawianej tematyki (np. Dzień Mamy).

2 Zestaw zabaw i ćwiczeń po angielsku wzbogaca i uatrakcyjnia standardowe zajęcia przedszkolne.

3 Program wychowania dwujęzycznego wspomaga rozwój umiejętności językowych zarówno w języku polskim (nauczyciel prowadzi pogadanki i rozmowy tematyczne), jak i w języku angielskim (zabawy wspierane nagraniem w języku angielskim).

4 Wspomaga działania wychowawcze i porusza tematy istotne dla rozwoju dziecka, np. zasady zachowania, zdrowego żywienia.

5 Wpływa na całościowy rozwój dziecka – rozwija nie tylko umiejętności językowe, ale i manualne, ruchowe, społeczne, emocjonalne, matematyczne itd.

1 Program wychowania dwujęzycznego nie narzuca określonej kolejności jego realizacji i zapewnia dużą swobodę wyboru.

2 Zawiera proponowany harmonogram jego realizacji, który można stosować, jeśli nauczyciel nie ma doświadczenia w samodzielnym wyborze tematyki i formy pracy w przedszkolu. Jego stosowanie nie jest jednak konieczne, aby osiągnąć zamierzone cele wychowawcze.

3 Zapewnia łatwe stopniowanie trudności, ćwiczenia przygotowane są w wersjach na dwóch lub trzech poziomach trudności, które mogą być realizowane po kolei (przejście poziom 1-2-3) lub z pominięciem zbędnego poziomu.

1 Nagrania i materiały dodatkowe są udostępniane rodzicom.

2 Rodzice otrzymują regularne raporty (codzienne albo tygodniowe) o wykonywanych zadaniach, dzięki czemu są świadomi korzyści, jakie przynosi wykorzystanie programu wychowania dwujęzycznego.

3 Intuicyjny Komunikator umożliwia bieżący kontakt z rodzicami również w innych sprawach dotyczących przedszkola np. informowanie o zebraniu.

1 Program wychowania dwujęzycznego zawiera zestaw ćwiczeń do wykorzystania on-line.

2 Wiele ćwiczeń jest wzbogaconych o informacje, w jaki sposób można łatwo adaptować je do konieczności prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Po szczegóły oferty zapraszamy do kontaktu!

Dodatkowo dla zainteresowanych od września 2022 będzie dostępny Dziennik Elektroniczny – szczegóły wkrótce! 

Aby skorzystać z oferty należy zgłosić placówkę!

Kliknij tutaj

Wypróbuj platformę edukacyjną za darmo przez 7 dni!

Zgłoś placówkę do Ogólnopolskiego Programu Dwujęzyczny Przedszkolak

Jesteś dyrektorem lub nauczycielem przedszkola? Szukasz innowacyjnych rozwiązań do nauczania języka angielskiego w swojej placówce?
Wypełnij poniższy formularz, a jeden z naszych pracowników skontaktuje się z Tobą telefonicznie
lub e-mailem, aby omówić nasze programy.