O programie

Badania naukowe przeprowadzone na całym świecie dowodzą, że znajomość języków obcych daje ogromne możliwości rozwoju, otwiera okno na świat, ułatwia codzienne działania, ale też daje szansę na realizację najbardziej ambitnych celów i marzeń. Ponadto, według amerykańskich naukowców, dwujęzyczne dzieci:

posiadają lepiej rozwinięte myślenie dywergencyjne (twórcze), szczególne w zakresie płynności i giętkości,

charakteryzują się analitycznym podejściem do języka oraz świadomością metajęzykową,

szybciej uczą się czytać,

lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów,

osiągają wyższą skuteczność komunikacyjną,

osiągają lepsze wyniki w nauce,

nabywają naturalną zdolność do nauki wielu języków,

w przyszłości stają się wielozadaniowe.

„Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w rozwój kompetencji przyszłych pokoleń. Doświadczenie pokazuje, że przewagę zyskują ci, którzy wiedzą
szybciej, a nie więcej”.

Ogólnopolski Program

DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK

To innowacyjny i kompleksowy program dla polskich przedszkoli.

To nowa metoda wplatająca język angielski do codziennych czynności dziecka w sposób naturalny, która zapewnia mu równoległe poznawanie dwóch języków.

Dzięki Programowi codzienne zabawy maluszków i ważne dla nich wydarzenia odbywają się w środowisku anglojęzycznym.

To innowacja w wychowaniu przedszkolnym
i nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu!

Program nie stanowi odrębnych zajęć. Przedszkolakom towarzyszy język angielski podczas pobytu w przedszkolu

np. podczas mycia zębów, rączek, ubierania się na spacer, porannej gimnastyki, zajęciach plastycznych, ruchowych czy muzycznych.

To akcja, której celem jest wprowadzenie dwujęzyczności do polskich przedszkoli i żłobków. To także uniwersalny program i rozwiązanie systemowe, do którego może dołączyć każde przedszkole, oddział przedszkolny czy żłobek, niezależnie od lokalizacji i liczby dzieci.

Dla kogo?

przedszkoli

nauczycieli wychowania przedszklonego
(bez znajomości języka angielskiego)

nauczycieli języka angielskiego

dzieci i rodziców

Dwie wersje programu dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego (nie znającego języka angielskiego)
i nauczycieli języka angielskiego.

Program jest przygotowany dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy nie znają języka angielskiego lub nie mają uprawnień do nauczania języka angielskiego. Dzięki specjalnie przygotowanym materiałom w języku angielskim i łatwym do wprowadzenia zabawom w języku polskim możliwe jest stworzenie dwujęzycznego środowiska uczenia się.

Nowość!

Nowa wersja programu wychowania dwujęzycznego jest wzbogacona o specjalny moduł dla nauczyciela języka angielskiego, który pozwala na wykorzystanie standardowego programu wychowawczego przez wykwalifikowanego nauczyciela tego języka i rozwijanie znajomości języka angielskiego u przedszkolaków.

Ogólnopolski Program Dwujęzyczny Przedszkolak

 jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, obowiązującej od 2017 roku.

OTULANIE JĘZYKIEM OBCYM

Program jest „wtopiony” w życie przedszkolne, nie stanowi osobnej formy nauczania, dzięki temu stymuluje podświadome nabywanie języka obcego

INNOWACYJNA PLATFORMA EDUKACYJNA

Nowoczesny i intuicyjny program dla nauczycieli. Platforma do kontaktu nauczyciela z rodzicem

NAUCZANIE OPARTE NA POZYTYWNYCH EMOCJACH

Nauka języka w ciepłej i przyjaznej atmosferze, gdzie dzieci czerpią radość z wykonywania różnorodnych zadań

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA

Nauka w oparciu o metody i techniki aktywizujące jednocześnie wszystkie zmysły oraz sfery: poznawczą i intelektualną, emocjonalną, fizyczną oraz społeczną

NAUCZANIE MULTISENSORYCZNE

Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności w sposób naturalny: przez odkrywanie, badanie i doświadczanie świata

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Wychowanie w dwujęzyczności rozwijana przez umiejętności językowe, manualne, ruchowe, społeczne, emocjonalne, matematyczne, itd.

WSPIERANIE INDYWIDUALNOŚCI I AUTONOMII UCZNIÓW

Łatwy dobór ćwiczeń w zależności od wieku, zainteresowań czy umiejętności dzieci

PROGRAM TYPU TAKE & USE

Gotowe rozwiązania, scenariusze zajęć, strategie zarządzania grupą

EUROPEJSKIE STANDARDY EDUKACYJNE

Program zgodny z najnowszymi wytycznymi MEN
i standardami europejskimi

Placówka przystępująca do programu otrzymuje:

• Szkolenie metodyczne dla nauczycieli
rozpoczynających realizację programu
Dwujęzyczny Przedszkolak,
• Szkolenie techniczne dla placówki,
• Warsztaty metodyczne i doskonalące dla
nauczycieli realizujących program,
• Stałe wsparcie metodyczne i techniczne podczas
korzystania z programu,
• Warsztaty dla rodziców
• Certyfikat „DW” w wersji drukowanej
i elektronicznej (do zamieszczenia na stronie www),
• Certyfikat udziału w warsztatach dla nauczycieli,
• Baner reklamowy „DP” na ogrodzenie
• Dostęp do platformy edukacyjnej dla nauczycieli
i rodziców,
• Bogaty zestaw materiałów dydaktycznych
dla nauczyciela,
• Szczegółowe scenariusze zabaw
do realizacji w przedszkolu.

 

Zgłoś placówkę do programu

Jesteś dyrektorem żłobka lub przedszkola? Szukasz innowacyjnych rozwiązań dla nauczania języka angielskiego w swojej placówce?

Co jest w programie?

• Prawie 1000 zabaw sensorycznych, muzycznych
i językowych
• Warsztaty z doświadczeniami i eksperymentami
• Gotowe scenariusze zabaw i ćwiczeń muzycznych
• Pomysły na zabawy ruchowe i konkursy sportowe
• Gimnastyka poranna
• Pomysły na przedstawienia i teatrzyki
• Pakiet ćwiczeń i zabaw dla dzieci o różnorodnych
• Gotowe arkusze ćwiczeń do druku
• Przewodnik metodyczny
• Przykładowy plan realizacji programu
• Proste narzędzie do planowania realizacji programu
• Narzędzie do szybkiego tworzenia raportów
dla rodziców
• Narzędzie do wysyłki raportów
• Komunikator nauczyciel–rodzic
• NOWOŚĆ! Moduł video z bajkami, gimnastyką
i piosenkami

Rozmaitość materiałów do wyboru

Platforma

Piosenki, słuchowiska,
gry, zabawy ruchowe

Materiały drukowane

Dydaktyczna mata gimnastyczna
Karty pracy do druku
Karty obrazkowe

Moduł wideo

Bajki, gimnastyka, piosenki

Dzięki programowi dziecko, ubierając się rano do przedszkola, zaczyna mówić do rodziców „Give me my shoes”, a myjąc zęby, śpiewa swoją ulubioną piosenkę „Wash your teeth”. Wieczorem zaś rodzina w domowym zaciszu wspólnie słucha pięknych bajek po angielsku.
A w trakcie zagranicznego urlopu, maluch zaczyna bez trudu prowadzić pierwsze rozmowy z dziećmi innej narodowości.

Dodatkiem do programu są nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające pracę nauczyciela. Połączenie innowacyjnej metodyki i nowoczesnych technologii daje wspaniałe efekty i maluchy bardzo szybko zaczynają komunikować się w języku angielskim.

Serce nam rośnie, gdy widzimy takie efekty!

Innowacyjna platforma edukacyjna

Dla dzieci od 1 do 6 roku życia

Dla wychowawców przedszkolnych i nauczycieli języka angielskiego

Dla rodziców

Wypróbuj platformę online:

Zestaw dla nauczyciela Teacher's BOX

 • Teczka na materiały i karty
 • 150 kart obrazkowych
 • Naklejki motywacyjne
 • Dydaktyczna mata do gimnastyki
 • Platforma edukacyjna

Zestaw dla dziecka KID'S BOX

 • Teczka na materiały i karty
 • Certyfikat udziału w programie
 • Platforma edukacyjna
 • Paszport Dwujęzycznego Przedszkolaka

Opinie o programach

Rekomendacje

Dr hab. Zuzanna Zbróg prof. UJK

Ogólnopolski Program Dwujęzyczny Przedszkolak jest innowacyjnym podejściem do edukacji bilingualnej dzieci w polskich żłobkach i przedszkolach. Program znakomicie wpisuje się w założenia polityki językowej Unii Europejskiej, bowiem umożliwia opanowanie języka obcego od wczesnego okresu życia dziecka.

Pozwala on na naturalne i skuteczne poznawanie języka angielskiego poprzez imersję i wychowanie bilingualne, w zgodzie ze współczesnymi założeniami psycholingwistyki. Wprowadzona dwujęzyczność ma charakter wzbogacający – wykorzystane metody pracy z dzieckiem i pomoce naukowe pobudzają nie tylko rozwój jego kompetencji językowych, ale również stymulują poznawczy, emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Proces wychowania dwujęzycznego przebiega w naturalnych warunkach, z uwzględnieniem sytuacji socjolingwistycznej dziecka i jego motywacji do nauki poprzez zabawę i imitację.

Dodatkową wartością programu jest zaangażowanie wychowawców przedszkolnych posiadających kompetencje pedagogiczne i doświadczenie w tworzeniu przyjaznej dziecku przestrzeni edukacyjnej i rozwojowej. Udostępnione materiały dydaktyczne zaspokajają potrzebę dostępu do naturalnego języka angielskiego na wysokim poziomie. Dzięki takiemu rozwiązaniu wychowawca przedszkolny nie musi znać języka angielskiego, lecz jedynie wyznacza dziecku drogę jego samodzielnego poznawania.

Ideę wychowania dwujęzycznego oraz zamysł realizacyjny autorów Ogólnopolskiego Programu Dwujęzyczny Przedszkolak oceniam wysoko. Program jest świadectwem dbałości o przyszłość dzieci i edukację jutra.

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego

Ogólnopolski Program Dwujęzyczny Przedszkolak jest nowoczesnym i wartościowym narzędziem, które tworzy przestrzeń do uczenia się najmłodszych dzieci i wspiera ich ogólny rozwój w kontekście nabywania i wzbogacania kompetencji językowych. Opiera się na fundamentalnych założeniach konstruktywistycznej teorii uczenia się, w której dziecko jest sednem oddziaływań o charakterze edukacyjnym.

Patronują nam

Innowacyjna platforma edukacyjna dla przedszkoli

Prawie 1000 ćwiczeń: ruchowych, muzycznych, sensorycznych, święta typowe i nietypowe, pomysły na przedstawienia teatralne, warsztaty oraz eksperymenty i wiele innych. Platforma edukacyjna zawiera również moduł video z bajkami, gimnastyką i warsztatami. Zapraszamy do oglądania.

Autorzy

Pracujemy wyłącznie z najlepszymi ekspertami - praktykami! 

Agnieszka Szplit i Paulina Tamborska to metodyczki z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie edukacji dzieci i tworzenia programów kształcenia. Sprawdź!

Zgłoś placówkę do programu

Jesteś dyrektorem żłobka lub przedszkola? Szukasz innowacyjnych rozwiązań do nauczania języka angielskiego w swojej placówce?

  © Ogólnopolski Program DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK

  +48 883 585 200
  +48 883 231 774

  kontakt@dwujezycznyprzedszkolak.com.pl

  ul. Włodarzewska 85, 02-393 Warszawa