Ogólnopolski Program DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK

To akcja, której celem jest wprowadzenie dwujęzyczności do polskich przedszkoli i żłobków. To także uniwersalny program i rozwiązanie systemowe, do którego może dołączyć każde przedszkole, oddział przedszkolny czy żłobek, niezależnie od lokalizacji i liczby dzieci.

POZNAJMY SIĘ

Wybierz odpowiedni program dla siebie

Zgłoś placówkę do programu

Ogólnopolski Program Dwujęzyczny Przedszkolak

 jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, obowiązującej od 2017 roku.

OTULANIE JĘZYKIEM OBCYM

Program jest „wtopiony” w życie przedszkolne, nie stanowi osobnej formy nauczania, dzięki temu stymuluje podświadome nabywanie języka obcego

INNOWACYJNA PLATFORMA EDUKACYJNA

Nowoczesny i intuicyjny program dla nauczycieli. Platforma do kontaktu nauczyciela z rodzicem

NAUCZANIE OPARTE NA POZYTYWNYCH EMOCJACH

Nauka języka w ciepłej i przyjaznej atmosferze, gdzie dzieci czerpią radość z wykonywania różnorodnych zadań

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA

Nauka w oparciu o metody i techniki aktywizujące jednocześnie wszystkie zmysły oraz sfery: poznawczą i intelektualną, emocjonalną, fizyczną oraz społeczną

NAUCZANIE MULTISENSORYCZNE

Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności w sposób naturalny: przez odkrywanie, badanie i doświadczanie świata

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Wychowanie w dwujęzyczności rozwijana przez umiejętności językowe, manualne, ruchowe, społeczne, emocjonalne, matematyczne, itd.

WSPIERANIE INDYWIDUALNOŚCI I AUTONOMII UCZNIÓW

Łatwy dobór ćwiczeń w zależności od wieku, zainteresowań czy umiejętności dzieci

PROGRAM TYPU TAKE & USE

Gotowe rozwiązania, scenariusze zajęć, strategie zarządzania grupą

EUROPEJSKIE STANDARDY EDUKACYJNE

Program zgodny z najnowszymi wytycznymi MEN
i standardami europejskimi

Opinie o programach

Rekomendacje

Dr hab. Zuzanna Zbróg prof. UJK

Ogólnopolski Program Dwujęzyczny Przedszkolak jest innowacyjnym podejściem do edukacji bilingualnej dzieci w polskich żłobkach i przedszkolach. Program znakomicie wpisuje się w założenia polityki językowej Unii Europejskiej, bowiem umożliwia opanowanie języka obcego od wczesnego okresu życia dziecka.

Pozwala on na naturalne i skuteczne poznawanie języka angielskiego poprzez imersję i wychowanie bilingualne, w zgodzie ze współczesnymi założeniami psycholingwistyki. Wprowadzona dwujęzyczność ma charakter wzbogacający – wykorzystane metody pracy z dzieckiem i pomoce naukowe pobudzają nie tylko rozwój jego kompetencji językowych, ale również stymulują poznawczy, emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Proces wychowania dwujęzycznego przebiega w naturalnych warunkach, z uwzględnieniem sytuacji socjolingwistycznej dziecka i jego motywacji do nauki poprzez zabawę i imitację.

Dodatkową wartością programu jest zaangażowanie wychowawców przedszkolnych posiadających kompetencje pedagogiczne i doświadczenie w tworzeniu przyjaznej dziecku przestrzeni edukacyjnej i rozwojowej. Udostępnione materiały dydaktyczne zaspokajają potrzebę dostępu do naturalnego języka angielskiego na wysokim poziomie. Dzięki takiemu rozwiązaniu wychowawca przedszkolny nie musi znać języka angielskiego, lecz jedynie wyznacza dziecku drogę jego samodzielnego poznawania.

Ideę wychowania dwujęzycznego oraz zamysł realizacyjny autorów Ogólnopolskiego Programu Dwujęzyczny Przedszkolak oceniam wysoko. Program jest świadectwem dbałości o przyszłość dzieci i edukację jutra.

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego

Ogólnopolski Program Dwujęzyczny Przedszkolak jest nowoczesnym i wartościowym narzędziem, które tworzy przestrzeń do uczenia się najmłodszych dzieci i wspiera ich ogólny rozwój w kontekście nabywania i wzbogacania kompetencji językowych. Opiera się na fundamentalnych założeniach konstruktywistycznej teorii uczenia się, w której dziecko jest sednem oddziaływań o charakterze edukacyjnym.

Patronują nam

Innowacyjna platforma edukacyjna dla przedszkoli

Prawie 1000 ćwiczeń: ruchowych, muzycznych, sensorycznych, święta typowe i nietypowe, pomysły na przedstawienia teatralne, warsztaty oraz eksperymenty i wiele innych. Platforma edukacyjna zawiera również moduł video z bajkami, gimnastyką i warsztatami. Zapraszamy do oglądania.

Autorzy

Pracujemy wyłącznie z najlepszymi ekspertami - praktykami! 

Agnieszka Szplit i Paulina Tamborska to metodyczki z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie edukacji dzieci i tworzenia programów kształcenia. Sprawdź!

Zgłoś placówkę do programu

Jesteś dyrektorem żłobka lub przedszkola? Szukasz innowacyjnych rozwiązań do nauczania języka angielskiego w swojej placówce?

    © Ogólnopolski Program DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK

    +48 883 585 200

    kontakt@dwujezycznyprzedszkolak.com.pl

    ul. Włodarzewska 85, 02-393 Warszawa