Szkolenie metodyczne - "Pierwsze spotkanie z Dwujęzycznym Przedszkolakiem - wdrożenie metody"

Dla kogo:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele języka angielskiego

Plan szkolenia:

  • Wprowadzenie do metody i założeń pedagogicznych programu,
  • Omówienie procesu akwizycji i uczenia się języka,
  • Szczegółowe zapoznanie z metodą wychowania dwujęzycznego i nauczania języka angielskiego z programem Dwujęzyczny Przedszkolak,
  • O realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  • Obszary rozwoju dziecka i zadania przedszkola,
  • Efektywność materiałów dydaktycznych Dwujęzycznego Przedszkolaka,
  • Sesja pytań i dyskusja,
  • Zakończenie szkolenia, podziękowanie i rozdanie certyfikatów uczestnictwa.
Prowadząca szkolenie:
prof. UJK, dr hab. Agnieszka Szplit, Główny Metodyk Programu Dwujęzyczny Przedszkolak, Wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Association for Teacher Education in Europe (ATEE), Członkini Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP), była Inspektorka szkół językowych Europejskiego Stowarzyszenia EAQUALS i Zastępczyni Redaktora Naczelnego czasopisma „Edukacja Wczesnoszkolna”, autorka  wielu publikacji naukowych i dydaktycznych z obszaru edukacji językowej i innowacji edukacyjnych.


Czas trwania:
2 h

Miejsce szkolenia: w placówce edukacyjnej lub online