Szkolenie z obsługi platformy edukacyjnej - "Poznaj platformę Dwujęzycznego Przedszkolaka"

Dla kogo:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele języka angielskiego

Plan szkolenia:

 • Jak znaleźć platformę i jak się zalogować?,
 • Kilka słów o materiałach wdrożeniowych do czytania znajdujących się na platformie,
 • Przedstawienie mapy programu,
 • Wszystko o scenariuszach zajęć,
 • Wyszukiwarka aktywności,
 • Dodawanie aktywności do kalendarza i planowanie pracy,
 • Realizacja programu, czyli podsumowanie pracy,
 • Moduł video,
 • Jak sporządzić i wysłać raport do rodzica?,
 • O grupach,
 • Odbieranie i wysyłanie wiadomości,
 • Dodatkowa pomoc techniczna,
 • Podziękowanie i zakończenie szkolenia.
Prowadzący szkolenie: opiekun klienta


Czas trwania:
30 min

Miejsce szkolenia: online