Paulina Tamborska

Doktor pedagogiki, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego.

Współautorka materiałów dydaktycznych do programu wychowawczego Dwujęzyczny Przedszkolak. Jest nauczycielem z pasją, dla którego najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i ich twórczy rozwój. Uważa, że kluczowe jest rozwijanie u dzieci i nauczycieli kompetencji miękkich, a zdobywanie wiedzy najbardziej jest efektywne poprzez zabawę i doświadczenie.

  • Wicedyrektor przedszkola, aktywny nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego z kilkuletnim doświadczeniem.
  • Koordynator asystentów Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach współpracujący ze studentami, rodzicami i małymi uczniami.
  • 5-krotny współorganizator Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Dzieci dbający o poszerzenie przestrzeni edukacyjnej dzieci.
  • Autor wielu artykułów poświęconych kreatywności w procesie edukacyjnym (np. Creative teacher is a creative child – how a teacher professional performance influences children activity in a pre-school age – theoretical and empirical approach, 2017).

© Ogólnopolski Program DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK

+48 883 585 200

kontakt@dwujezycznyprzedszkolak.com.pl

ul. Włodarzewska 85, 02-393 Warszawa