www.dwujezycznyprzedszkolak.com.pl

Pracujemy wyłącznie z najlepszymi ekspertami – praktykami!

Agnieszka Szplit i Paulina Tamborska to metodyczki z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie edukacji dzieci i tworzenia programów kształcenia, które odpowiadają za stworzenie
Ogólnopolskiego Programu „Dwujęzyczny Przedszkolak”. 

Agnieszka Szplit

Profesorka UJK, doktorka habilitowana pedagogiki i magistra filologii angielskiej, nauczycielka dyplomowana. Metodyczka z dużym doświadczeniem nauczycielskim i trenerskim, od lat specjalizująca się w nauczaniu języka angielskiego w klasach 1-3 i przedszkolu. 

Autorka programu wychowawczego Dwujęzyczny Przedszkolak, współautorka materiałów dydaktycznych do tego programu oraz autorka programu i materiałów dydaktycznych do nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Metodyczka poświęcona swojej pracy i traktująca ją jako hobby. Prywatnie – matka dwojga dzieci, które są jej inspiracją i miłością, a często i współautorami pomysłów dydaktycznych.

  • Inspektorka szkół językowych europejskiego Stowarzyszenia EAQUALS.
  • Dyrektorka metodyczna szkoły językowej oraz Zastępczyni Redaktora Naczelnego czasopisma „Edukacja Wczesnoszkolna”.
  • Ekspertka: recenzuje książki do nauczania języka angielskiego, opracowuje też swoje autorskie programy, prowadzi szkolenia  i warsztaty dla nauczycieli języków obcych i e-konferencje.
  • Autorka wielu publikacji naukowych i dydaktycznych z obszaru edukacji językowej i innowacji edukacyjnych.

  • Współautorka skryptu metodycznego pt. „Pakiet scenariuszy wzajemnego nauczania” (2012), autorka książki „Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego” (2017) oraz praktycznej publikacji dla nauczycieli „Efektywnie i atrakcyjnie, czyli o przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego” (2016). 

Nagrodzona Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania.

Nagrodzona certyfikatem „Kreator Innowacji” wydanym przez Łódzkiego CDNiKP za działalność w zakresie edukacji językowej.

Paulina Tamborska

Doktorka pedagogiki, magistra edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego.

Współautorka materiałów dydaktycznych do programu wychowawczego Dwujęzyczny Przedszkolak. Jest nauczycielką z pasją, dla której najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i ich twórczy rozwój. Uważa, że kluczowe jest rozwijanie u dzieci i nauczycieli kompetencji miękkich, a zdobywanie wiedzy najbardziej jest efektywne poprzez zabawę i doświadczenie.

  • Wicedyrektorka przedszkola, aktywna nauczycielka wychowania przedszkolnego i języka angielskiego z kilkuletnim doświadczeniem.
  • Koordynatorka asystentów Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach współpracująca ze studentami, rodzicami i małymi uczniami.
  • 5-krotna współorganizatorka Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Dzieci dbający o poszerzenie przestrzeni edukacyjnej dzieci.
  • Autorka wielu artykułów poświęconych kreatywności w procesie edukacyjnym (np. Creative teacher is a creative child – how a teacher professional performance influences children activity in a pre-school age – theoretical and empirical approach, 2017).
Firma edukacyjna Akkademus Innowacje dla Edukacji działa na rynku edukacyjnym od 2012 roku. Tworzymy projekty edukacyjne i aplikacje wspierające prowadzenie zajęć oraz kursy językowe stacjonarne i on-line.

Misja

Naszą misją jest kształtowanie człowieka w możliwie jak najmłodszym wieku, poprzez tworzenie przyjaznego, bezstresowego i wspierającego środowiska. Wierzymy, że umiejętności komunikacyjne i praktyczna znajomość języków obcych to podstawa sukcesu niemal w każdej dziedzinie życia. To ogromne możliwości rozwoju, otwierające okno na świat, ułatwiające codzienne działania, ale też dające szansę na realizację najbardziej ambitnych celów i marzeń.

Wizja

Wierzymy w to, że nauka może być przyjemnością, a nie przymusem. Dlatego zależy nam, aby stała się niewidzialnym nawykiem i nieodzowną częścią życia każdego,a w szczególności małego człowieka.

Chcemy, by przy pomocy innowacyjnych rozwiązań i dzięki zwiększaniu liczby lokalizacji stosujących nasze metody, nauka języka angielskiego stała się dostępna, naturalna i powszechna. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom przyjaznych sposobów zdobywania nowych umiejętności językowych. 

Zanim przystąpiliśmy do prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przedszkoli, uczyliśmy przez wiele lat maluchy języka angielskiego oraz tworzyliśmy autorskie projekty dla edukacji językowej dzieci:

Group 3@2x

„Dni czytania po angielsku”

Group 3@2x

„Czytanie literatury – angielski na trawie”

Group 3@2x

„Warsztaty kulinarne po angielsku dla przedszkolaków” – zajęcia cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że razem z Przedszkolem Publicznym nr 100 w Warszawie wydaliśmy książkę kucharską.

Group 3@2x

Ciekawe programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Zgłoś placówkę do Ogólnopolskiego Programu Dwujęzyczny Przedszkolak

Jesteś dyrektorem lub nauczycielem przedszkola? Szukasz innowacyjnych rozwiązań do nauczania języka angielskiego w swojej placówce?
Wypełnij poniższy formularz, a jeden z naszych pracowników skontaktuje się z Tobą telefonicznie
lub e-mailem, aby omówić nasze programy.