Polityka prywatności
strony internetowej www.dwujezycznyprzedszkolak.com.pl

 •  

§ 1

[informacje ogólne]

 1. Strona internetowa www.dwujezycznyprzedszkolak.com.pl (dalej: „Strona Internetowa”) jest prowadzana przez firmę Akkademus Innowacje dla Edukacji ul. Włodarzewska 85, 02-393 Warszawa, NIP 946-223-68-71 e-mail: kontakt@dwujezycznyprzedszkolak.com.pl, (dalej: „Administrator”).
 2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.

 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies.

 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz

§ 2

[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Aneta Zwolińska ul. Włodarzewska 85, 02-393 Warszawa, kontakt@dwujezycznyprzedszkolak.com.pl .

 1. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:

   • skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz kontaktowy,

   • wyświetlanie zamieszczonego przez Użytkownika komentarza,

   • statystyki i analizy zachowań Użytkowników na stronach internetowych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy:

  1. w przypadku danych przetwarzanych w celu skontaktowania się z Użytkownikiem – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest odpowiedź na pytanie zadane przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  2. w przypadku danych przetwarzanych w celu wyświetlania zamieszczonego przez Użytkownika komentarza – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest publikacja komentarza Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk i analiz – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest weryfikacja sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej.

 1. Administrator może udostępnić dane Użytkowników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych.

 1. W przypadku danych przetwarzanych w celu statystyki i analizy zachowań Użytkowników na stronach internetowych, Administrator może przetwarzać przez okres 3 lat od dnia ich zebrania. Komentarz wraz z informacją o jego autorze wyświetlany jest przez okres dostępności artykułu.

 1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

  1. prawo do sprostowania danych osobowych;

  1. prawo do usunięcia danych osobowych;

  2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  3. prawo do przeniesienia danych osobowych;

  4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 3

[pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych]

 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;

  1. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.

 1. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

 1. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

 1. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

 1. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

 1. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

  1. przeglądarka Firefox;

  1. przeglądarka Chrome;

  1. przeglądarka Microsoft Edge;

  1. przeglądarka Opera;

  1. przeglądarka Safari

10. Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel, które jest narzędziem analitycznym pomagającym mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie, co w konsekwencji umożliwia prowadzenie skuteczniejszych kampanii reklamowych.

© Akkademus Innowacje dla edukacji

+48 883 231 774

kontakt@akkademus.pl

ul. Włodarzewska 85, 02-393 Warszawa